Usługi Księgowe

Działamy kompleksowo proponując Klientom doradztwo podatkowe połączone z obsługą księgową i kadrowo-płacową. Ciągle podnosimy swoje kompetencje, ponieważ jest to nasza recepta na sukces.

● pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
● reprezentowanie podatników przed organami kontroli

● otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
● bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości
● sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
● przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
● sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
● sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
● sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
● terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych

● bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
● sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
● sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
● przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych
● przygotowanie zgłoszeń do ZUS
● sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
● terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS

● bieżące ewidencjonowanie przychodów
● sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
● sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
● przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych
● przygotowanie zgłoszeń do ZUS
● sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
● terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS

● sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników
● sporządzanie umów cywilno-prawnych
● sporządzanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników
● sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
● sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS
● sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego
● wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych
● terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS
● sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40

Kontakt

Kancelaria Prawna

ul. Średnia 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. +48 32 453 98 10
e-mail: kancelaria@wronski.pl

Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00

Kancelaria Podatkowa

ul. Kubsza 24B/1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. +48 32 455 64 13
fax. +48 32 455 64 13
e-mail: wodzislaw@wronski.pl

Poniedziałek - Czwartek: 7:00 - 16:00
Piątek : 7:00 - 15:00

Lokalizacje

Kancelaria Prawna

Kancelaria Podatkowa

© Copyright 2021 Kancelaria Prawna Lucjan Wroński. All Rights Reserved. Polityka prywatności

Mobirise free software - Click for more