KANCELARIA PRAWNA - Lucjan Wroński radca prawny i podatkowy
Zapewniamy kompleksową pomoc prawną i podatkową dla podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych a także obsługę księgową. W naszych działaniach najważniejsze jest dobro naszych Klientów. Zgodnie z zasadą mówiącą, że w prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość dbamy o to, aby nawet najbardziej skomplikowane kwestie przedstawić w sposób przystępny.
Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i pracy. W ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji. organami administracji publicznej, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Naszym Klientom zapewniamy szeroki zakres doradztwa podatkowego i kompleksową obsługę księgową. Proponujemy najkorzystniejsze zgodne z obowiązującym prawem rozwiązania podatkowe. Specjalizujemy się miedzy innymi w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem dochodów ze źródeł nieujawnionych. Gwarantujemy obsługę księgową wysokiej jakości i w pełnym zakresie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy usługi w tradycyjnych formach oraz pakiety prawne i księgowe. Naszą ofertę dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego z Klientów, dlatego zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, aby porozmawiać o rozwiązaniach najlepszych dla Państwa.

Prawo dla przedsiębiorcy:
- przygotowujemy wszelkie umowy związane z działalnością gospodarczą,
- opiniujemy umowy i proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania prawne,
- redagujemy pisma procesowe
- reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o zapłatę należności w postępowaniu ugodowym, sądowym i egzekucyjnym,
- reprezentujemy naszych Klientów przy likwidacji szkód przed towarzystwami ubezpieczeniowymi
- reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

Prawo dla klienta indywidualnego
- reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu,
- przygotowujemy projekty wszelkich umów,
- doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spadkowych,
- dbamy o interesy naszych Klientów w sprawach majątkowych,
- doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rodzinnych,
- reprezentujemy naszych Klientów w sprawach ubezpieczeń społecznych, w tym w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dochodzeniu roszczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
- reprezentujemy naszych Klientów przy likwidacji szkód przed towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Doradztwo podatkowe:
- doradzamy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe z poszanowaniem obowiązującego prawa,
- zajmujemy się doradztwem z zakresu opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych,
- reprezentujemy Klientów przez organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej,
- reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnym,
- opiniujemy i wyjaśniamy sprawy w zakresie obowiązujących obowiązków podatkowych,
- weryfikujemy poprawność dokumentacji podatkowej,
- sporządzamy opinie prawno-podatkowe na zlecenie Klienta

Obsługa księgowa
- prowadzimy księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe i rejestry VAT,
- prowadzimy pełną księgowość (księgi rachunkowe),
- sporządzamy deklaracje podatkowe,
- sporządzamy sprawozdania finansowe,
- przygotujemy dokumentację finansową potrzebną do składania wniosków kredytowych,
- zajmujemy się rozliczeniami kadrowo-płacowymi osób zatrudnianych przez naszych Klientów
- sporządzany rozliczenia składek b ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- reprezentujemy Klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
14-10-2015 - Ostatnie pożegnanie Pani Ireny Pośpiech ...więcej
14-10-2015 - Brak pisemnej zgody właściciela nie wyklucza zasiedzenia służebności przesyłu w dobrej wierze ...więcej
14-10-2015 - Straż miejska z nowymi uprawnieniami mandatowymi ...więcej
14-10-2015 - Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV ...więcej