KANCELARIA PRAWNA - Lucjan Wroński radca prawny i podatkowy
Ostatnie pożegnanie Pani Ireny Pośpiech

 

 

 

Z ogromnym smutkiem żegnamy

 

Ś.P.

Irenę Pośpiech

 

doradcę podatkowego

i wieloletniego pracownika

Kancelarii.

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

 

Lucjan Wroński oraz Zespół Kancelarii

 

 

 


Brak pisemnej zgody właściciela nie wyklucza zasiedzenia służebności przesyłu w dobrej wierze

Brak pisemnej zgody właściciela nie wyklucza zasiedzenia służebności przesyłu w dobrej wierze

Wyrokiem z dn

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż firma energetyczna może uzyskać prawo do działki, nad którą przebiega linia energetyczna, nawet gdy w dokumentacji budowy linii nie ma pisemnej zgody właścicieli na przeprowadzenie linii nad ich działką.

"W dokumentacji budowy linii energetycznej nie ma dokumentu potwierdzającego zgodę ówczesnych właścicieli działki na ustalony przebieg tej linii, ale to nie oznacza, że takiej zgody w ogóle nie było" - powiedziała sędzia Bogumiła Ustjanicz.

Zdaniem SN nie wystarczy samo stwierdzenie, że nie było pisemnej zgody właścicieli działki na przebieg linii energetycznej. Istniejąca dokumentacja budowy wykazała bowiem, że od wszystkich właścicieli działek, nad którymi przebiega linia, odebrano zgodę na tą inwestycję. Wyjątek stanowili jedynie właściciele działki, o którą toczy się spór.

 


Straż miejska z nowymi uprawnieniami mandatowymi

Straż miejska z nowymi uprawnieniami mandatowymi

 

28 stycznia 2014 r. wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń regulujących pracę straży gminnych (miejskich). Strażnikom zostaną nadane nowe uprawnienia mandatowe, zmianie ulegną też zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Chodzi w tym wypadku o następujące przypadki nakładania grzywien w drodze mandatu karnego: za naruszenie wymogów dotyczących magazynowania odpadów, zlecanie gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom oraz zbieranie odpadów bez odpowiedniej umowy. Rozporządzenie zmieniające przywraca strażnikom uprawnienia do karania mandatami prowadzących punkty zbierania metali za niedopełnienie formalności przy skupie oraz osób nielegalnie spalających śmieci. Doprecyzowano również kwestię wydawania komendantom straży miejskich (gminnych) upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu. Z dniem wejścia w życie nowelizacji będzie za to odpowiadał wójt (burmistrz, prezydent miasta).


Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Abonament radiowo-telewizyjny w 2014 roku to opłata w wysokości 19,30 zł miesięcznie. Według danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2012 rok regularnie opłaca go jedynie 10 proc. gospodarstw domowych. Z kolei według Głównego Urzędu Statystycznego prawie 98 proc. gospodarstw posiada co najmniej jeden telewizor.

W związku z niewydolnością obecnych regulacji Ministerstwo Kultury przygotowuje nowe rozwiązania, które w dużym stopniu mają zagwarantować stabilność w pozyskaniu środków na media publiczne. Powszechna opłata audiowizualna ma zastąpić abonament RTV. Projekt ustawy o opłacie audiowizualnej trafił do Sejmu we wrześniu 2013 r., jednakże nie nastąpiły dalsze kroki legislacyjne. Minister kultury zapewnia, że trwają jeszcze analizy prawne nowych zapisów. Resort kultury proponuje, by opłata audiowizualna nie przekraczała 100 zł rocznie.

Przypomnieć należy, iż bez względu na projektowane zmiany obowiązkiem posiadaczy odbiorników RTV jest opłacanie abonamentu na dotychczasowych zasadach. Powszechne jest przekonanie o nieistnieniu obowiązku opłacania abonamentu, lecz jest to przekonanie mylne. Zaległe należności mogą zostać bowiem ściągnięte w ramach przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 25 stycznia 2014 r. mija termin zapłaty pierwszej raty abonamentu RTV za bieżący rok


14-10-2015 - Ostatnie pożegnanie Pani Ireny Pośpiech ...więcej
14-10-2015 - Brak pisemnej zgody właściciela nie wyklucza zasiedzenia służebności przesyłu w dobrej wierze ...więcej
14-10-2015 - Straż miejska z nowymi uprawnieniami mandatowymi ...więcej
14-10-2015 - Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV ...więcej